Co je EPAA

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: EPAA, Vydáno dne: 06. 11. 2014

Co je EPAA

EPAA je anglický název European Partnership of Air Force Associations, což volně přeloženo do češtiny je Evropské společenství leteckých asociací.

Svaz letců České Republiky byl po náročném jednání a zásluhou osobních kontaktů tehdejšího předsedy plk. Ing. Stanislava Filipa v roce 2006 přijat za řádného člena Evropského sdružení leteckých asociací EPAA. Byli jsme po zakládajících členech EPAA (Belgie, Francie Německo a Itálie) prvním svazem, ze zemí bývalého východního bloku, který byl do této asociace přijat po jeho založení.

V současné době má asociace 10 stálých členů (později bylo přijato Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Holandsko a Švýcarsko) a na přijetí čekají jako pozorovatelé Rakousko a Slovinsko. Podle stávajících Stanov a Organizačního řádu jsou vrcholnými orgány Asociace Výbor národních zástupců, což jsou zpravidla předsedové jednotlivých sdružení a Řídící výbor, který je pracovním orgánem Asociace. Zasedání těchto vrcholných orgánů EPAA je zpravidla 2x ročně.

Na dvouleté rotační období se podle anglické abecedy stanoví Prezidentství z jednotlivých zemí a z tohoto státu je také zvolen Prezident. Po našem vstupu do EPAA byl prezidentem Colonel Andre Geofroy z Francie a zasedání se konala v Paříži. Dalším úřadujícím prezidentem byl generál Peter Merklinghaus z SRN a zasedání se konala na letecké základně v Kolíně nad Rýnem.

Od začátku roku 2011 je prezidentem italský generál Gianbortolo Parisi a na jeho pozvání se uskutečnilo 11. června zasedání v Turíně. Současně byli všichni delegáti pozváni na slavnostní setkání na zdejším náměstí u příležitosti 150. výročí založení Itálie. Tam se delegáti dohodli, že vyhoví pozvání zástupců z Bulharska a další zasedání se konalo u příležitosti 100. výročí založení bulharského vojenského letectva v Plovdivu. Za SL ČR se zasedání 3. Září 2011, jako pozorovatel zúčastnil plk. JUDr. Ing. Jiří Stuchlík.

Zprávy z jednotlivých zasedání byly vždy uveřejněny v následném čísle Zpravodaje. Další, pro náš Svaz také významnou aktivitou, je členství v t zv. „Vyšegrádské čtyřce“, což je seskupení leteckých svazů Slovenska, Polska, Maďarska a České Republiky. To, zejména po loňském zasedání v Trenčianských Teplicích dostalo pevný rámec a vzhledem k tomu, že se jedná o naše nejbližší sousedy, je spolupráce daleko pružnější. Na závěr byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi těmito leteckými svazy. V uplynulých letech jsme byli pozváni na setkání polských letců do Krakova a Wroclavi. významné akce byla účast předsedů sdružení na leteckém dnu ve Veszprému a uctění památky polských letců v Těrlicku.

Součástí zasedání EPAA jsou i konference, nebo prezentace významných vojenských leteckých funkcionářů, např. konference v Římě pod názvem „Letadla s rotory a jejich použití ve vojenských a civilních operacích“. V rámci zasedání ŘV jsme měli možnost účasti na leteckém aerosalonu ILA v Berlíně a v roce 2013 stého výročí založení rumunského letectva v Bukurešti.

Předsednictví v EPAA je podmíněno dvouroční rotací a od roku 213 do konce roku 2014 byl prezidentem předseda rumunské letecké asociace gen. Iosif Rus. Od roku 2015 bude na další dva roky prezidentem zástupce Slovenského svazu letců.

V roce 2010 se podzimní zasedání EPAA na návrh italské delegace uskutečnilo na půdě Univerzity obrany v Brně, pod patronací velitele Vzdušných sil generála Vernera s jeho prezentací o Vzdušných silách AČR a s prezentací letecké katedry UO.

Součástí zasedání byl zájezd všech, tedy i zahraničních účastníků do Pozořic k rodinné hrobce, kde je uložena urna našeho předešlého předsedy SL ČR, plk. Ing. Stanislava Filipa a potom návštěva muzea generála Peřiny v Morkůvkách. Vše se setkalo s velkým uznáním a zahraniční hosté nešetřili poděkováním za organizaci a provedení celé akce.

Snahou a hlavním cílem asociace EPAA, což je i zakotveno ve Statut, je společně sdílet ideje přátelství mezi evropskými letci, zachovávat historický odkaz a tradice letectví, podporovat koncepci evropské bezpečnosti a obrany, zejména mezi mládeží. Jsme přesvědčeni, že tento společný cíl se nám daří naplňovat.

Ing. Jiří Macura, místopředseda SLČR, člen Řídícího výboru EPAA.