Přehled zasedání EPAA

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: EPAA, Vydáno dne: 06. 11. 2014

Kalendářní plán Řídícího výboru:

Zahraniční aktivity – EPAA

1. Kalendářní plán zasedání Řídícího výboru a Výboru národních zástupců:
- 20. – 22. května 2015, Zvolen, Sliač
- Září 2015 Košice, (přesný termín bude upřesněn)
- Květen 2016, zasedání EPAA současně ve dnech mezinárodního leteckého veletrhu v Berlíně ILA, Německo.
- Podzim 2016, zasedání EPAA v Bratislavě.
2. Informace o změnách ve funkcích leteckých asociací:
- Slovenský svaz letců M. R. Štefánika na 6. kongresu dne 6. 12. 2014 zvolil místo dosavadního prezidenta plk. Ing. Miroslava Gregu pplk. v.v. Petera Gašparoviče, který z titulu této funkce převezme zřejmě i funkci prezidenta EPAA (bude řešeno na zasedání EPAA v květnu).
- Novým prezidentem Německé letecké asociace (German Air Force Association) je po genmjr. Winfriedu Graberovi gen.por. v.v. Aarne Kreuzinger – Janik (bývalý velitel German Air Force).
3. Poznámka: O plánovaných akcích tzv. Vyšegrácké čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká Republika) zatím nemáme žádné zprávy.


Přehled zasedání EPAA:

Zahraniční aktivity – EPAA SC (Steering Committee –Řídící výbor) a BNR (Board of National Representatives – Výbor národních zástupců), účast.1. Brusel - 5. 10. 2006, plk. Filip, plk. Macura, přijetí za pozorovatele EPAA

2. Florennes (Belgie ) - 6. 10. 2006, plk. Filip, plk. Macura, přijetí za řádného člena

3. Paříž 30. – 31. 3. 2007, plk. Filip, plk. Macura

4. Paříž 20. – 23. 6. 2007, plk. Filip, Ing. Fiala

5. Paříž 10. – 11. 11. 2007, Ing. Macura

6. Paříž – Sympozium 10. 10. 2008, plk. Filip, plk. Macura

7. Kolín nad/Rýnem 29. – 30. ř. 2009, plk. Macura

8. Kolín nad/Rýnem 30. – 31. 10. 2009, plk. Rampula, plk. Macura

9. Berlín, ILA 8. 6. 2010, plk. Rampula, plk. Macura

10. UO Brno 12. – 13. 11. 2010, plk. Rampula, plk. Macura

11. Torino (Itálie ) 11. 6. 2011, plk. Rampula, plk. Macura

12. Plovdiv Bulharsko 24. – 28. 10. 2011, plk. Stuchlík

13. Řím 27. 4. 2012, plk. Macura

14. Bukurešť 19. – 20. 7. 2013, plk. Macura

15. Bukurešť, Brašov 21. – 23. 11. 2013 bez naší účasti (důvod - konference SLČR)

16. Berlín, ILA 20. – 21. 5. 2014, plk. Macura

17. Bukurešť, 23. – 24. 10. 2014 bez naší účasti – mimořádný sjezd, nové PSLČR