Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Zpráva o konání sympozia EPAASympozium EPAA

Sympozium EPAA

V Paříži ve vojenské vysoké škole Ecole Militaire se dne 10. října 2008 konalo Sympozium, které bylo neoficielní tečkou za dvouletým předsednictvím francouzské letecké asociace ANNORA v evropském sdružení leteckých asociací EPAA. Sympozia se za SL ČR zúčastnil předseda plk. Ing. Stanislav Filip a místopředseda Ing. Jiří Macura. Sympozium bylo velkolepě pojato a byli pozváni zástupci vojenského letectva, leteckého průmyslu, výzkumu a další významní představitelé veřejného a kulturního života nejen z Evropy, ale i z USA. Sympozium bylo uspořádáno pod názvem „ Současné proměny evropských vzdušných sil“ a bylo rozděleno do tří panelů. Panel č. 1 pojednával o transformačních změnách vzdušných sil a předsedal mu generál Mario Arpino z Itálie. Jako řečníci vystoupili: M Arnaud Salomon, manažer společnosti komunikačních systémů, Cdt Olinto Cecconello, ředitel vývoje u společnosti Aermacchi,Dr Antony Cain, z válečné vysoké školy v USA, plk. Frans Osinga z holandské akademie obrany a Helmut Rauch, viceprezident BGT Defence GmbH z Německa. Nejzajímavější otázky se týkaly integrace vývoje v technologii se současným stavem informatiky a komunikace. Panel č. 2 pojednával o politických humánních a kulturních změnách (zde měl vystoupit i český velitel vzdušných sil, ale byl služebně v USA ). Předsedajícím byl José Pedregosa z evropského výboru pro kosmický a technický vývoj. Vystoupili: generál Jean Rannou, bývalý náčelník generálního štábu z Francie, plk. Marin Natchev příslušník generálního štábu bulharské armády, gnerál. Miroslav Kelemen, rektor slovenské univerzity obrany a generál Virgil Ristea, příslušník generálního štábu rumunské armády. V tomto panelu byly analyzovány hlavní mezilidské vztahy při budování evropských vzdušných sil. Panel č. 3 byl zaměřen na změny v evropské spolupráci a předsedajícím byl Dr. Michael Simpson, prezident mezinárodní univerzity kosmického výzkumu. . Hlavními řečníky byli: Prof. Dr. Holger H. Mey, z výboru pro obranu a bezpečnost EADS, univerzitní prof. Ioan Mircea Pascu a člen evropského parlamentu, Mr. Alain Fontaine, ředitel EADS a Mr. Yves Robins, viceprezident společnosti Dassault Aviation. Hlavním tématem byly názory na to, jak by se měly měnit finanční, ekonomické a právní normy při probíhajících změnách v Evropě. Samotný výčet předsedajících i jednotlivých řečníků je ukázkou velkého zájmu odborných kruhů o Sympozium. Je jen škoda, že i přes výzvu z francouzské strany se u nás nenašel dostatečně fundovaný odborník, který by nás mohl reprezentovat. Závěr sympozia vyzněl v jednoznačné podpoře vzájemné spolupráci mezi evropskými leteckými asociacemi, společným úsilím dosáhnout jednotného postupu při obraně evropského kontinentu a úspěšné dokončení započaté transformace vzdušných sil. Podle vyjádření řídícího výboru bylo na Sympozium pozváno 350 osob. Pochopitelně ale účast byla o něco slabší. Materiály v elektronické formě nám pořadatelé přislíbili poslat, takže pro případné zájemce budou k dispozici na sekretariátu SL ČR.

Pro Zpravodaj zpracoval Ing. Jiří Macura


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz