Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Co je RAF ?RAF100

Královské vojenské letectvo -

The Royal Air Force - RAF


-se zrodilo 1. dubna 1918 spojením Královského leteckého sboru - The Royal Flying Corps - a Královské námořní letecké služby - The Royal Navy Air Service. Toho dne byli jeho členové už zapleteni do kritického stadia největší války v dlouhé historii lidstva - do I. světové války.


Českoslovenští letci v RAF


Jistě není novou informací, že bojové zastoupení čs. letců v RAF za II. světové války tvoří významnou kapitolu v historii čs. letectva v boji za osvobození Československa. Zvláště v posledních letech byla na toto téma popsána nejedna stránka a to nejen v odborném tisku a mnohé bylo publikováno v dalších sdělovacích médiích. Přesto na závěr 60. výročí bitvy a Anglii a 55. výročí ukončení II. světové války považuji za vhodné shrnout v kostce vše podstatné.

Než mohli čs. piloti zasednout ve Velké Británii za knipl svých letounů, prošli složitou a strastiplnou cestou. Byli totiž mezi prvními, kteří po 15. březnu 1939, po hitlerovské okupaci zbytků okleštěného Československa, dali své síly a schopnosti k dispozici protihitlerovskému odboji.

Za těžkých a dramatických okolností odcházeli ilegálně, opouštěli své domovy a vrhali se do nebezpečného dobrodružství. Nevěděli, za jak dlouho se skutečně rozpoutá válka, na kterou tak toužebně čekali, protože jim dává příležitost bojovat proti nenáviděnému fašismu.

Z hroutící se Francie se do 15. srpna 1940 shromáždilo ve Velké Británii celkem 960 československých letců. Po prošlých útrapách a chaosu působilo britské prostředí na čs. letce uklidňujícím dojmem.

První,

310
310. čs. stíhací peruť RAF, byla ustavena 10. července 1940,

jako druhá 2. srpna 1940 vznikla

311
311. čs. bombardovací peruť RAF,

po ní 5. září 1940 následovala

312
312. čs. stíhací peruť RAF.

V pořadí jako čtvrtá byla 10. května 1941 založena

313
313. čs. stíhací peruť RAF

a čs. letka v rámci

68
68. noční britské stíhací peruť RAF pak vznikla 20. ledna 1942.


Kromě těchto čs. leteckých jednotek byli čs. letci zařazováni do britských a polských perutí a naopak čs. perutě byli doplňovány anglickými a kanadskými příslušníky letectva. Leteckým výcvikem procházela většina letců u Čs. výcvikového a náhradního tělesa v Cosfordu - Czechoslovak Depot, zřízeného 2. srpna 1940. Řada čs. letců se po skončení bojové činnosti vracela do "čs. depa" jako instruktoři.

Čs. letci ve Velké Británii v letech 1940 - 1945, sestřelili nebo poškodili 365 nepřátelských letadel a 6 létajících střel V-1. K těmto úspěchům je potřeba zařadit také zdařilé útoky na nepřátelské železniční, silniční, říční a pobřežní dopraví sítě, tanky, dělostřelecká postavení a pozorovatelny.

Také čs. bombardovací letci svou rozsáhlou operační činností dosáhli vynikajících výsledků při nočním bombardování vojenských cílů v Německu, Nizozemí, Belgii, Francii a Itálii.

Dosažené úspěchy však byly zaplaceny bolestnými ztrátami. Za léta 1940 - 1945 ztratilo čs. letectvo ve Velké Británii celkem 531 svých příslušníků.

Do osvobozené vlasti se čs. perutě RAF vrátili ze všech čs. zahraničních vojenských jednotek jako poslední. Dne 13. srpna 1945 uvítala Praha čs. leteckou stíhací skupinu, která přistála na Ruzyňském letišti pod vedením podplukovníka Jaroslava HLAĎA. O týden později byli na domácí půdě uvítáni i letci 311. čs. bombardovací perutě RAF, kteří od 30. července 1945 prováděli leteckou přepravu politických představitelů, pozemního personálu i leteckého materiálu z Velké Británie do Prahy.

Slavnostní přehlídkou čs. leteckých perutí RAF byla na Ruzyňském letišti dne 21. srpna 1945 završena šestiletá bojová činnost československých letců na západní frontě


V TU CHVÍLI SI VŠAK ASI NIKDO Z NICH JISTĚ ANI NEPOMYSLEL,
JAKOU DALŠÍ SLOŽITOU POVÁLEČNOU ETAPOU BUDE MUSET PROJÍT,
NEŽ DOSÁHNOU SPOLEČENSKÉHO UZNÁNÍ !


PRESS RELEASE
-mm-


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz