Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Podrobný zápis Volební komise VI. sjezduZpráva volební komise

z 6.řádného sjezdu SL ČR, konaného dne 17.4. 2009

 

6. řádného sjezdu SL ČR se zúčastnilo celkem 120 delegátů s hlasem

 

rozhodujícím. Volby byly provedeny „tajnou volbou“. Po sečtení všech

 

odevzdaných hlasů bylo celkem :

platných volebních lístků 118

 

neplatných volebních lístků 2

celkem odevzdáno 120

 

Do předsednictva SL ČR byli zvoleni podle počtu získaných hlasů tito kandidáti :

 

Poř.č.

Jméno

Počet hlasů

1.

RAMPULA Oldřich

114

2.

JANDA Jaroslav

112

3.

MIHULE Josef

109

4.

MACURA Jiří

107

5.

FIALA Stanislav

105

6.

URBÁŠEK Vítězslav

100

7.

NELIBA Jiří

98

8.

MACHÁČEK Miroslav

94

9.

PELČÁK Oldřich

88

10.

PAZDERKA Václav

87

11.

STUCHLÍK Jiří

84

12.

ZAHRADNÍK Luboš

75

13.

ŠTANDERA Miroslav

74

 

Jako náhradníci byli zvoleni :

 

Poř.č.

Jméno

Počet hlasů

1.

TRÁVNÍČEK Jaroslav

65

2.

KUBALA Jiří

48

3.

KOPAČKA Jaromír

44

4.

NOHEL Vítězslav

38

 

 

 

 

 

Zpráva volební komise o volbě předsedy SL ČR

 

První zasedání zvoleného předsednictva SL ČR proběhlo dne 17.4.2009 na 6. sjezdu SL ČR v Praze na Valech s tímto programem :

 

1.     volba předsedy SL ČR

2.     volba tří místopředsedů SL ČR

 

Účast : 13 členů předsednictva SL ČR

.…-…. člen omluven ( …………………-……………………)

 

 

1.)     Předsedou SL ČR na nastávající tříleté období byl zvolen 9 hlasy z 13

přítomných Dr. Rampula Oldřich.

 

2.)     1. místopředsedou SL ČR byl zvolen 13 hlasy z 13 přítomných Ing. Urbášek Vítězslav

3.)     Místopředsedou SL ČR byli zvoleni :

11 hlasy Ing. Macura Jiří

9 hlasy Ing. Fiala Stanislav

 

 

Zpráva volební komise o volbě předsedy Revizní komise SL ČR

 

První zasedání zvolené Revizní komise SL ČR proběhlo 17.4.2009 na 6.sjezdu SL ČR v Praze na Valech s tímto programem :

1.     volba předsedy Revizní komise SL ČR

 

Účast : 5 členů Revizní komise

 

Předsedou Revisní komise na nastávající tříleté období byl zvolen 4 hlasy z  5 přítomných pan Rondevald

 

Předseda volební komise : Jaroslav Janda

 

 

 

 

Voleb do revizní komise se zúčastnilo celkem 120 delegátů s hlasem rozhodujícím. Po sečtení všech odevzdaných hlasů bylo celkem :

 

platných volebních lístků 109

neplatných volebních lístků 11

celkem odevzdáno 120

 

Do revizní komise SL ČR byli zvoleni podle počtu získaných hlasů tito kandidáti :

 

 

 

 

 

 

Jméno

Počet hlasů

1.

KRATOCHVÍL Milan

 

108

2.

LIMBURSKÝ Bohumil

 

104

3.

NOVOSAD Bořivoj

 

103

4.

RONDEVALD Jaroslav

 

97

5.

LEŽÁKOVÁ Květoslava

 

74

 

 

 

 

Jako náhradník byl zvolen : TRHLÍK Josef 34 hlasů

 

 

 

 

Zprávu vyhotovil předseda volební komise

 

Jaroslav Janda

 

plk. PhDr.

RAMPULA

Oldřich

Přeseda

6

Palubní specialista

Ing.

FIALA

Stanislav

Místopředseda

1

Civilní dopravní pilot

Ing.

MACURA

Jiří

Místopředseda

20

Vojenský pilot

Ing.

URBÁŠEK

Vítězslav

Místopředseda

26

Vojenský pilot

Pan

MACHÁČEK

Miroslav

Člen

12

Civilní dopravní pilot

plk.

MIHULE

Josef

Člen

26

Vojenský pilot

Ing.

NELIBA

Jiří

Člen

4

Vojenský pilot

PhDr.

PAZDERKA

Václav

Člen

11

Vojenský pilot

plk.Ing.

PELČÁK

Oldřich

Člen

26

Vojenský pilot

Pan

JANDA

Jaroslav

Člen

2

Vojenský pilot

mjr. let.

RONDEVALD

Jaroslav

Předseda  RK

26

Vojenský pilot

JUDr. Ing.

STUCHLÍK

Jiří

Člen

6

Vojenský pilot

brig.gen.

ŠTANDERA

Miroslav

Člen

4

Vojenský pilot

Ing.

ZAHRADNÍK

Luboš

Člen

7

Sportovní pilot

 


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz