Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Plumlovská výstavaSvaz letců ČR Plumlov otevřel v zámku výstavu Vítězná křídla


Plumlov

Po odhalení památníku čs. zahraničních letců ve druhé světové válce na městském hřbitově v prostějově v roce 1998, následoval zvýšený zájem veřejnosti o druhou světovou válku a činnost našich zahraničních letců. Dostávali jsme řadu dopisů v nichž se na nás občané obraceli s žádostmi o informace a kladli nám otázky na které jsme někdy těžko hledali odpověď. Z toho důvodu v roce 2000 SL ČR ve spolupráci s muzeem v Prostějově otevřel v zámku Prostějov výstavu Vítězná křídla (majetek SL ČR), která na 706 snímcích a textech dokumentovala činnost čs. zahraničních letců ve druhé světové válce.

Pro zvýšený zájem o výstavu VK jsme tuto v roce 2001 umístili do výstavních prostorů zámku Plumlov, kde se stala v době otevření zámku pro veřejnost (duben až říjen) součástí prohlídky zámku a po uzavření zámku pro veřejnost ( říjen až duben), bezplatně přístupnou stálou výstavou. V této souvislosti bychom chtěli uvést, že i v době otevření zámku pro veřejnost je možné bezplatně výstavu navštívit. Je však nutné týden předem zavolat na telefonní číslo 582 393 702 (Povolný) a po upřesnění požadované doby návštěvy výstavy bude výstava VK za mé přítomnosti bezplatně zpřístupněna .

Výstavu VK jsme rozšířili o další fotografie a exponáty. V současné době obsahuje 1100 fotografii a další výstavní exponáty. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat především odbočce č. 18, Příbor a odbočce č. 22 Přerov za poskytnuté letecké snímky, z odbočky č. 21 Prostějov děkujeme panu ing. Janu Jančíkovi za letecké výstavní exponáty, panu Fialovi Miroslavu z Prostějova za snímky čs. letadel z 1. republiky, panu Rostislavu Vojtíškovi za modely letadel, Antonínu Stehlíkovi za letecké příručky a vydavateli literatury o čs. zahraničních letcích ve Zlíně panu Václavu Kolesovi .

Pro velký rozsah výstavy je vhodné na prohlídku si vyčlenit delší dobu, která je z naší strany omezena pouze denním světlem neboť na zámku v prostorách výstavy VK není funkční elektrické osvětlení.
Od otevření výstavy VK na zámku v Prostějově (2000) a zámku Plumlov (2001) se s ní seznámilo více jak 50 000 návštěvníků. Kromně Čechů to byli Slováci, Němci, Rusové, Francouzi, Američané (USA), Kanaďané, Britové, Austrálané, Holanďani, Poláci a další. Zápisy v náštěvní knize výstavu VK hodnotí kladně, někdy až v superlativech.
Na základě požadavků vedení škol, provádíme přednášky a besedy o čs. zahraničních letcích ( Ing. Jiří Kaspar a Mgr. Boleslav Povolný).
V tomto roce dne 7. dubna v době uzavření zámku pro veřejnost navštívili výstavu VK žáci s pani učitelkou Lenkou Kuehrovou ze ZŠ Kolárova v Prostějově, kteří připravují film o osudech gen. Františka Fajtla DFC., jež se má stát součástí seriálu „Bojovníci proti totalitě“.
Dne15. dubna navštívili výstavu VK letci z Olomouce. Vedoucím zájezdu byl pan Bedřich Smolka.
Dne 20. června navštívili výstavu VK letci 2. odb. SL ČR Pardubice. Vedoucím zájezdu byl ing. Bohumil Doležel.

V současné době je zámek pro veřejnost otevřen v sobotu a neděli dopoledne od 10.00 do 12.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.. V červenci a srpnu kromně pondělí v uvedeném čase jsou prohlídky každý den. Na prohlídku zámku je vyčleněna doba 1 hod., avšak pokud by někdo měl zájem setrvat na výstavě VK může zavolat na uvedené tel. číslo, já se dostavím během 30 minut a na výstavě můžeme společně setrvat až do 17.00 hod., potom je zámek chráněn elektronickým zařízením. Po dohodě na uvedeném tel. čísle je možné pro zájezdy i jednotlivce zajistit prohlídku výstavy VK ještě před otevřením zámku pro veřejnost ( před 10,00 hod.).

Boleslav Povolný

9. odb. SL ČR Plumlov


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz