Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Vyřazení nových absolventů v BrněSlavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně


Kniha


Holky


Delegace Svazu letců ČR

delegace75

plk.Josef Mihule     Ing. Vítězslav Urbášek    Ing. Luboš Zahradník    plk. Oldřích Rampula, předseda SL ČR
Jaroslav Janda    plk. gšt. Míla Neuberg    letec kosmonaut Oldřich Pelčák


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz