Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Opustil nás Jan WIENERAC2 Jan Wiener [788867]
Člen SL ČR Odbočka č.26 PrahaAni Free Czechoslovak Air Force Londýn nezapomíná


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz